Plenarprotokoll 57/2011 rd

PR 57/2011 rd

Justerat 2.0r

57. FREDAGEN DEN 21 OKTOBER 2011

Överläggningarna leddes av andre vice talman Anssi Joutsenlahti (13.01—13.06).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 38 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Heikki Autto /saml (r)
 • Thomas Blomqvist /sv
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (r)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (r)
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Lasse Hautala /cent (f)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Lauri Ihalainen /sd (r)
 • Saara Karhu /sd (r)
 • Krista Kiuru /sd (r)
 • Esko Kurvinen /saml (r)
 • Annika Lapintie /vänst
 • Paula Lehtomäki /cent (f)
 • Antti Lindtman /sd (r)
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (r)
 • Lasse Männistö /saml (r)
 • Markku Mäntymaa /saml (r)
 • Elisabeth Nauclér /sv (r)
 • Ville Niinistö /gröna (r)
 • Petteri Orpo /saml
 • Aila Paloniemi /cent
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst
 • Jaana Pelkonen /saml (r)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Pekka Ravi /saml
 • Annika Saarikko /cent (r)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Mikko Savola /cent (r)
 • Eero Suutari /saml (r)
 • Kari Tolvanen /saml (r)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Jutta Urpilainen /sd (r)
 • Stefan Wallin /sv
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Sofia Vikman /saml (r)
 • Henna Virkkunen /saml

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 81, 84, 88, 89, 92, 94—101, 103—105, 107, 108, 111, 112, 115, 118, 121, 138/2011 rd antecknades ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Vilande förslag till lag om ändring av Finlands grundlag

En behandling

Vilande lagförslag  VLF 3/2011 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 3/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Lagförslagen kan nu till sakinnehållet godkännas oförändrade, genom ett beslut som fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, eller förkastas. Grundlagsutskottet föreslår att lagförslagen godkänns. Debatten om ärendet avslutades i plenum 19.10.2011.

PR 55/1/2011

Under debatten har Vesa-Matti Saarakkala med bifall av Tom Packalén föreslagit att lagförslagen förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Den som godkänner grundlagsutskottets förslag om att lagförslagen godkänns röstar "ja"; den som godkänner Vesa-Matti Saarakkalas förslag om att lagförslagen förkastas röstar "nej". Om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna är ja-röster har lagförslagen godkänts.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslagen med rösterna

118 ja, 40 nej, 1 avstår; 40 frånvarande

( Omr. 1 )

Behandlingen av lagförslagen i en behandling avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 43/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 5/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 25.10.2011 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 13.06.