Plenarprotokoll 6/2010 rd

PR 6/2010 rd

Justerat 2.0r

6. ONSDAGEN DEN 10 FEBRUARI 2010

Överläggingarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen (14.01—15.45 och 17.55—18.40) och andre vice talman Tarja Filatov (15.45—17.55).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 38 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Esko Ahonen /cent (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Hanna-Leena Hemming /saml (r)
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Heli Järvinen /gröna (r)
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Tanja Karpela /cent (f)
 • Elsi Katainen /cent (r)
 • Timo Kaunisto /cent
 • Katri Komi /cent (r)
 • Timo V. Korhonen /cent (r)
 • Valto Koski /sd (r)
 • Mikko Kuoppa /vänst (r)
 • Eero Lehti /saml (s)
 • Paula Lehtomäki /cent (r)
 • Suvi Lindén /saml
 • Outi Mäkelä /saml (r)
 • Tapani Mäkinen /saml (r)
 • Tuija Nurmi /saml (r)
 • Mikaela Nylander /sv (f)
 • Mats Nylund /sv
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (f)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Raimo Piirainen /sd (r)
 • Eero Reijonen /cent (r)
 • Markku Rossi /cent (s)
 • Petri Salo /saml
 • Johanna Sumuvuori /gröna (r)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tapani Tölli /cent (r)
 • Unto Valpas /vänst (r)
 • Matti Vanhanen /cent (r)
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Erkki Virtanen /vänst (s)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)
 • Jyrki Yrttiaho /vänst

Efter namnuppropet anmälde sig följande 4 ledamöter:

 • Sirpa Paatero /sd (14.24)
 • Ilkka Kanerva /saml (14.27)
 • Jyrki Yrttiaho /vänst (14.33)
 • Suvi Lindén /saml (17.16)

__________

Åtgärdsmotioner

Antecknades till protokollet att talmanskonferensen 9.2.2010 beslutat remittera till utskott åtgärdsmotionerna AM 82—91/2009 rd.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2008

Enda behandlingen

Berättelse  B 4/2009 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 10/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande.

Vid behandlingen av ärendet är också riksdagen justitieombudsman Petri Jääskeläinen närvarande.

Debatt (PTK 6/1).

Riksdagen godkände grundlagsutskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

2) Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2008

Enda behandlingen

Berättelse  B 17/2009 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 12/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande.

Vid behandlingen av ärendet är också justitiekanslern i statsrådet Jaakko Jonkka närvarande.

Debatt (PTK 6/2).

Riksdagen godkände grundlagsutskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ungdomslagen samt 5 § i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 1/2010 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 6/3, Wallin 6/3/1).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 258/2009 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 11/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 54/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 6/4).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 8/12/2010

5) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 256/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 46/2009 rd

Förste vice talmannen:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Debatt (PTK 6/5).

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition om godkännande av protokollet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatt på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 257/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 47/2009 rd

Förste vice talmannen:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände protokollet om ändring av avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 11.2.2010 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 18.40.

​​​​