Plenarprotokoll 71/2007 rd

PR 71/2007 rd

Justerat 2.0r

71. TORSDAGEN DEN 25 OKTOBER 2007

Överläggningarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen.

Namnupprop

Vid namnuppropet var följande 15 ledamöter frånvarande:

 • Tuija Brax /gröna
 • Merikukka Forsius /gröna
 • Anne Kalmari /cent
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Aila Paloniemi /cent
 • Petri Salo /saml
 • Tommy Tabermann /sd
 • Lenita Toivakka /saml
 • Paavo Väyrynen /cent
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Stefan Wallin /sv

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

25 och 26.10 ledamot

 • Johannes Koskinen /sd

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Muntliga frågor

Förste vice talmannen:

1) ärendet på dagordningen är en muntlig frågestund.

Förste vice talmannen:

Frågestunden är nu slut.

__________

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 58/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 11/2007 rd

Lagmotion  LM 10, 71/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 71/2, Gestrin 71/2/6).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 72/1/2007

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 44/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 10/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 107/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 12/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 108/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 13/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet samt av 3 och 5 § i lagen om statens televisions- och radiofond

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 49/2007 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 6/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 26/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 5/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 71/7).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 15 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 123/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 11/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 71/8).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 22/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 8/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 71/9).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

10) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om nivåförhöjning av folkpensionen samt till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 95/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 9/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 71/10).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 c och 10 a § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 101/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 10/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 71/11).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

12) Lag om hemförlovningspeng

Remissdebatt

Lagmotion  LM 99/2007 rd (Raimo Vistbacka /saf)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 71/12).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

13) Lag om ändring av 59 § i mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 100/2007 rd (Mikko Alatalo /cent)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 71/13).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

14) Lag om ändring av 11 § i lagen om studiestöd

Remissdebatt

Lagmotion  LM 107/2007 rd (Jutta Urpilainen /sd)

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kulturutskottet.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag kl. 13.

Plenum avslutades kl. 20.02.

​​​​