Plenarprotokoll 75/2011 rd

PR 75/2011 rd

Justerat 2.0r

75. TORSDAGEN DEN 24 NOVEMBER 2011

Överläggningarna leddes av andre vice talman Anssi Joutsenlahti (16.00—17.26 och 20.01—21.52) och förste vice talman Pekka Ravi (17.26—20.01 och 21.52—22.34).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 33 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Markku Eestilä /saml (r)
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Jussi Halla-aho /saf (r)
 • James Hirvisaari /saf
 • Susanna Huovinen /sd (r)
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Ari Jalonen /saf
 • Mikael Jungner /sd
 • Antti Kaikkonen /cent (r)
 • Mika Kari /sd
 • Krista Kiuru /sd (r)
 • Laila Koskela /saf (s)
 • Johannes Koskinen /sd (r)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Eero Lehti /saml
 • Paula Lehtomäki /cent (f)
 • Päivi Lipponen /sd (r)
 • Markus Lohi /cent (r)
 • Riitta Myller /sd (r)
 • Hanna Mäntylä /saf (s)
 • Mats Nylund /sv
 • Annika Saarikko /cent (r)
 • Juha Sipilä /cent (r)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /saf
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Astrid Thors /sv (r)
 • Eila Tiainen /vänst (s)
 • Kari Tolvanen /saml (r)
 • Jutta Urpilainen /sd (r)
 • Stefan Wallin /sv (r)
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter:

 • Timo Soini /saf (16.26)
 • Jutta Urpilainen /sd (17.04)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Muntliga frågor

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

1) ärendet på dagordningen är en muntlig frågestund.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Frågestunden är nu slut.

__________

2) Statsrådets redogörelse om justerade ramar för statsfinanserna 2012—2015

Enda behandlingen

Statsrådets redogörelse  SRR 1/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 15/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande.

Efter utskottets ordförandes presentation följer en snabbdebatt, där gruppanförandena får vara högst 5 minuter långa. Övriga anföranden som ledamöterna anmält sig för på förhand hålls i gruppanförandeordning och de får vara högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 75/2, Nylander 75/2/8, 75/2/17).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 76/1/2011

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 § i lagen om främjande av integration

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 49/2011 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 4/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 37/2011 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 5/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 82/2011 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 12/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 49 § 2 mom. i universitetslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 79/2011 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 3/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 75/6).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala pensioner, lagen om statens pensioner, ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om kommunala pensioner, lagen om införande av lagen om kommunala pensioner och lagen om införande av lagen om statens pensioner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 96/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 13/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

8) Anslag för att slopa behovsprövningen av arbetsmarknadsstödet

Remissdebatt

Budgetmotion  BM 551/2011 rd (Kimmo Tiilikainen /cent m.fl.)

Förste vice talman Pekka Ravi:

Budgetmotionen remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 75/8).

Beslut

Budgetmotionen remitterades till finansutskottet.

9) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2010

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 6/2011 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 2/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2011.

10) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2010

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 7/2011 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 3/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2011.

11) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2010

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 8/2011 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 4/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2011.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av viltförvaltningslagen och av 74 § i jaktlagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 99/2011 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 8/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2011.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen för den privata sektorn och till lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 74/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 14/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2011.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 25.11.2011 kl. 13.

Plenum avslutades kl. 22.34.

​​​​