Plenarprotokoll 8/2010 rd

PR 8/2010 rd

Justerat 2.0r

8. FREDAGEN DEN 12 FEBRUARI 2010

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö (13.02—13.29).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 46 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Esko Ahonen /cent (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Hanna-Leena Hemming /saml (r)
 • Anne Holmlund /saml (r)
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Heli Järvinen /gröna (r)
 • Kyösti Karjula /cent
 • Tanja Karpela /cent (f)
 • Elsi Katainen /cent (r)
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Sampsa Kataja /saml (s)
 • Katri Komi /cent (r)
 • Timo V. Korhonen /cent (r)
 • Valto Koski /sd (r)
 • Mikko Kuoppa /vänst (r)
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Eero Lehti /saml (s)
 • Suvi Lindén /saml (r)
 • Mika Lintilä /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Outi Mäkelä /saml (r)
 • Tapani Mäkinen /saml (r)
 • Tuija Nurmi /saml (r)
 • Mikaela Nylander /sv (f)
 • Pentti Oinonen /saf
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (f)
 • Mauri Pekkarinen /cent (r)
 • Sanna Perkiö /saml
 • Raimo Piirainen /sd (r)
 • Antti Rantakangas /cent
 • Eero Reijonen /cent (r)
 • Markku Rossi /cent (s)
 • Anni Sinnemäki /gröna (r)
 • Minna Sirnö /vänst
 • Johanna Sumuvuori /gröna (r)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Tapani Tölli /cent (r)
 • Raija Vahasalo /saml (r)
 • Stefan Wallin /sv (r)
 • Unto Valpas /vänst (r)
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Anu Vehviläinen /cent (r)
 • Erkki Virtanen /vänst (s)
 • Pertti Virtanen /saf
 • Tuula Väätäinen /sd (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande ledamot:

 • Jan Vapaavuori /saml (13.27)

__________

Regeringens propositioner

Talmannen:

Republikens president har i dag 12.2.2010 överlämnat regeringens propositioner RP 3—5/2010 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 1027, 1060, 1062, 1066, 1091, 1096, 1097, 1102—1104, 1106, 1107/2009 rd antecknades ha anlänt.

__________

Utskottens medlemmar

Talmannen:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller följande ledamöter om befrielse:

Eero Heinäluoma och Eero Reijonen från medlemskapet i utrikesutskottet,

Tarja Filatov från medlemskapet i finansutskottet,

Lasse Hautala från medlemskapet i förvaltningsutskottet,

Tuomo Puumala från medlemskapet i lagutskottet,

Elsi Katainen från medlemskapet i kulturutskottet och

Markku Uusipaavalniemi från medlemskapet och Markku Rossi från uppgiften som ersättare i framtidsutskottet.

Talmanskonferensen förordar ledamöternas anhållan.

Riksdagen godkände anhållan.

Talmannen:

Fyllnadsval förrättas i plenum tisdag 16.2.2010 kl. 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast nämnda tisdag kl. 11.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Val av Finlands delegation i Nordiska rådet

Val

Talmannen:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer följande uppställda kandidater till medlemmar och ersättare i Finlands delegation i Nordiska rådet:

Sekreteraren läste:

som medlemmar

 • Risto Autio /cent
 • Lauri Oinonen /cent
 • Janne Seurujärvi /cent
 • Paula Sihto /cent
 • Lyly Rajala /saml
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Ulla Karvo /saml
 • Jukka Mäkelä /saml
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Paavo Arhinmäki /vänst
 • Ville Niinistö /gröna
 • Bjarne Kallis /kd
 • Christina Gestrin /sv

och som ersättare

 • Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Timo Kaunisto /cent
 • Markku Pakkanen /cent
 • Pekka Vilkuna /cent
 • Jari Larikka /saml
 • Lenita Toivakka /saml
 • Petri Pihlajaniemi /saml
 • Petri Salo /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Kari Uotila /vänst
 • Unto Valpas /vänst
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Heli Järvinen /gröna
 • Leena Rauhala /kd

Ledamot Bjarne Kallis sammankallade härefter delegationen till konstituerande möte tisdagen den 16 februari kl. 14.15 i riksdagshuset, sal A 116.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 258/2009 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 11/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 54/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid plenum 10.2.2010.

Under debatten har ledamot Tuula Peltonen med bifall av ledamot Reijo Laitinen föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talmannen:

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

97 ja, 54 nej; 48 frånvarande.

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av värnpliktslagen och 2 och 4 § i lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 79/2009 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 1/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger försvarsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Debatt (PTK 8/3).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 100/2009 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 1/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 16.2.2010.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 16.2.2010 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 13.29.

​​​​