Plenarprotokoll 85/2013 rd

PR 85/2013 rd

Justerat 2.0r

85. TORSDAGEN DEN 19 SEPTEMBER 2013

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (10.08—11.59 och 16.01—18.07), förste vice talman Pekka Ravi (11.59—13.07 och 18.07—20.02) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (20.02—22.08).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 25 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent
 • Jörn Donner /sv
 • Markku Eestilä /saml
 • Reijo Hongisto /saf (s)
 • Olli Immonen /saf (s)
 • Antti Lindtman /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Markus Lohi /cent
 • Silvia Modig /vänst
 • Hanna Mäntylä /saf
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Mats Nylund /sv (f)
 • Juha Rehula /cent
 • Annika Saarikko /cent (s)
 • Timo Soini /saf
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Eero Suutari /saml (s)
 • Katja Taimela /sd
 • Lenita Toivakka /saml
 • Jani Toivola /gröna (r)
 • Reijo Tossavainen /saf
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Ulla-Maj Wideroos /sv (s)
 • Pertti Virtanen /saf
 • Juha Väätäinen /saf

Efter namnuppropet anmälde sig följande 12 ledamöter:

 • Juha Väätäinen /saf (10.24)
 • Lenita Toivakka /saml (10.27)
 • Juha Rehula /cent (10.34)
 • Silvia Modig /vänst (11.14)
 • Hanna Mäntylä /saf (11.33)
 • Mikko Alatalo /cent (11.42)
 • Pertti Virtanen /saf (12.10)
 • Katja Taimela /sd (12.35)
 • Päivi Lipponen /sd (16.03)
 • Antti Lindtman /sd (16.07)
 • Markku Eestilä /saml (16.09)
 • Markus Lohi /cent (17.04)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens årsberättelse 2012

Remissdebatt

Berättelse  B 13/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet och till den del det gäller utrikes- och säkerhetspolitiken till utrikesutskottet. Med undantag för utrikesutskottet ska alla övriga fackutskott lämna utlåtande till grundlagsutskottet senast 8.11.2013.

Debatten avslutades och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.9.2013.

Under debatten har Pentti Oinonen understödd av Teuvo Hakkarainen framställt följande förslag om misstroende mot statsminister Jyrki Katainen: "Riksdagen konstaterar att statsminister Jyrki Katainen inte har riksdagens förtroende."

PR 83/35/2013

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen måste nu rösta om förslaget.

Den som anser att statsminister Jyrki Katainen har riksdagens förtroende röstar "ja", om "nej" vinner har Pentti Oinonens förslag godkänts och riksdagen avgett misstroendeförklaring mot statsminister Katainen.

Vid omröstningen beslutade riksdagen att statsminister Katainen har riksdagens förtroende med rösterna

141 ja, 16 nej, 14 avstår; 28 frånvarande.

( Omr. 1 )

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet och till den del det gäller utrikes- och säkerhetspolitiken till utrikesutskottet. Med undantag för utrikesutskottet ska alla övriga fackutskott lämna utlåtande till grundlagsutskottet senast 8.11.2013.

2) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 112/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet remitteras till finansutskottet, som övriga utskott enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att propositionen remitterats till finansutskottet. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.9.2013.

PR 83/1/2013

I anslutning till detta ärende tillåts även debatt om ärende 4)—34) på dagordningen.

Debatten fortsatte (PTK 85/2, Gestrin 85/2/22).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts för riksdagsgruppernas sammanträden och den muntliga frågestunden som börjar kl. 16.

Plenum avbryts nu och fortsätter kl. 16.

Plenum avbröts kl. 13.06.

Plenum fortsatte

kl. 16.01.

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma.

2) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 112/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Nu fortsätter debatten om ärende 2) på dagordningen som avbröts i plenum i dag kl. 13.

Debatten fortsatte.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 86/1/2013

4) Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2013

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 101/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 103/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändring av vissa lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 105/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 106/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 107/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 108/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 109/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 110/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 111/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 113/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om regionförvaltningsverken och av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 114/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a § i lagen om fritt bildningsarbete och lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 115/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och av 2 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 116/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Nationella centret för utbildningsutvärdering och vissa lagar i samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 117/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen och av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 118/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bekämpning av skogsskador samt till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 119/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om veterinärmedicinska skadenämnden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 120/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om indragning av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och om överföring av besvär till förvaltningsdomstolarna

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 121/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 122/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av civiltjänstlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 123/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Energimyndigheten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 124/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer och till lag om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas samt till vissa andra lagar som har samband med dem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 125/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 126/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 127/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och om ändring av 6 och 7 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 128/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 129/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 29 § i barnskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 130/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 12 § i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 131/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

32) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 13 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 132/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

33) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån samt 7 § i aravabegränsningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 133/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

34) Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2013 års riksdag

Remissdebatt

Berättelse  B 18/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

35) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 102/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

36) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsborgen för ägarbostadslån

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 104/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 20.9.2013 kl. 13.

Plenum avslutades kl. 22.08.