Plenarprotokoll 88/2012 rd

PR 88/2012 rd

Justerat 2.0r

88. FREDAGEN DEN 28 SEPTEMBER 2012

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi (13.00—13.26).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 47 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent
 • Thomas Blomqvist /sv
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (r)
 • Jukka Gustafsson /sd (r)
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Lasse Hautala /cent
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • Harri Jaskari /saml
 • Kalle Jokinen /saml
 • Anssi Joutsenlahti /saf (r)
 • Risto Kalliorinne /vänst
 • Ilkka Kantola /sd
 • Pentti Kettunen /saf (r)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd (r)
 • Kimmo Kivelä /saf (r)
 • Jukka Kopra /saml (r)
 • Martti Korhonen /vänst
 • Laila Koskela /saf (s)
 • Johannes Koskinen /sd (r)
 • Merja Kyllönen /vänst
 • Markus Lohi /cent
 • Silvia Modig /vänst (r)
 • Outi Mäkelä /saml
 • Mikaela Nylander /sv
 • Petteri Orpo /saml
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tom Packalén /saf (r)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Arto Pirttilahti /cent
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Janne Sankelo /saml (r)
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna (f)
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Ismo Soukola /saf (r)
 • Hanna Tainio /sd
 • Reijo Tossavainen /saf (r)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Tapani Tölli /cent (r)
 • Kari Uotila /vänst (s)
 • Sofia Vikman /saml
 • Henna Virkkunen /saml (r)
 • Pertti Virtanen /saf

__________

Regeringens propositioner

Förste vice talman Pekka Ravi:

Statsrådet har 27.9.2012 överlämnat regeringens proposition RP 122/2012 rd till riksdagen.

__________

Statsrådets redogörelser

Förste vice talman Pekka Ravi:

Statsrådet har 26.9.2012 överlämnat till riksdagen en redogörelse om det kommunikationspolitiska programmet för elektroniska medier (SRR 4/2012 rd).

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 606, 614, 624, 628—630, 645, 647, 648/2012 rd antecknades ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till biobankslag och lagar om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål och lagen om patientens ställning och rättigheter

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 86/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 9/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 88/1).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 115 § i lagen om pension för företagare

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 118/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 11/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.10.2012.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 119/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 12/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.10.2012.

4) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konvention om förebyggande av storolyckor inom industrin samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 71/2012 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 6/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.10.2012.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 2.10.2012 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 13.26.