Plenarprotokoll 94/2012 rd

PR 94/2012 rd

Justerat 2.0r

94. ONSDAGEN DEN 10 OKTOBER 2012

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.01—15.29).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 23 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Jukka Gustafsson /sd (r)
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Anssi Joutsenlahti /saf (r)
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Jyrki Katainen /saml
 • Krista Kiuru /sd (r)
 • Katri Komi /cent (r)
 • Johannes Koskinen /sd (r)
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Eeva-Maria Maijala /cent
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Aila Paloniemi /cent
 • Tuula Peltonen /sd (r)
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Anni Sinnemäki /gröna (f)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Lenita Toivakka /saml
 • Jani Toivola /gröna
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Jutta Urpilainen /sd (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter:

 • Antti Kaikkonen /cent (14.46)
 • Jukka Gustafsson /sd (15.00)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 115 § i lagen om pension för företagare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 118/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 11/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 9.10.2012.

PR 93/8/2012

Under debatten har Anu Vehviläinen med bifall av Anne Kalmari föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

105 ja, 68 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 119/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 12/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 9.10.2012.

PR 93/9/2012

Under debatten har Anu Vehviläinen med bifall av Anne Kalmari föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

105 ja, 68 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 2 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 73/2012 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 9/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid presidentvalet år 2012

Remissdebatt

Berättelse  B 18/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till revisionsutskottet.

Debatt (PTK 94/4).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 11.10.2012 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 15.29.