RIKSDAGENS SKRIVELSE 2/2004 rd

RSk 2/2004 rd - B 14/2003 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2002

Till Riksdagsbibliotekets styrelse

Ärende

Riksdagsbiblioteket har till 2003 års riksmöte överlämnat sin berättelse för 2002 (B 14/2003 rd).

Beredning i utskott

Kulturutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (KuUB 2/2004 rd).

Beslut

Nu församlade riksmöte har

godkänt betänkandet och beslutat sända det till Riksdagsbibliotekets styrelse.

_______________

Helsingfors den 25 februari 2004

​​​​​​​