RIKSDAGENS SKRIVELSE 31/2006 rd

RSk 31/2006 rd - B 14/2006 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2005

Till Riksdagsbibliotekets styrelse

Ärende

Riksdagsbiblioteket har till riksdagen lämnat sin berättelse för 2005 (B 14/2006 rd).

Beredning i utskott

Kulturutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (KuUB 9/2006 rd).

Beslut

Riksdagen har

godkänt betänkandet och beslutat sända det till Riksdagsbibliotekets styrelse.

_______________

Helsingfors den 26 oktober 2006

​​​​​​​