RIKSDAGENS SKRIVELSE 33/2013 rd

RSk 33/2013 rd - RP 112/2013 rd RP 193/2013 rd

Granskad 

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2014 (RP 112/2013 rd) (Bara pdf)