RIKSDAGENS SKRIVELSE 36/2012 rd

RSk 36/2012 rd - RP 95/2012 rd RP 166/2012 rd

Granskad 

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2013

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2013 (RP 95/2012 rd) (Bara pdf)

​​​​