RIKSDAGENS SKRIVELSE 48/2014 rd

RSk 48/2014 rd - RP 131/2014 rd RP 247/2014 rd

Granskad 

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2015

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2015 (RP 131/2014 rd) (Bara pdf)

​​​​