RIKSDAGENS SVAR 28/2007 rd

RSv 28/2007 rd - RP 29/2007 rd

Regeringens proposition med anledning av den rekommendation om anställningsförhållanden som antagits av 95 Internationella arbetskonferensen

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med anledning av den rekommendation om anställningsförhållanden som antagits av 95 Internationella arbetskonferensen (RP 29/2007 rd).

Beredning i utskott

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (AjUB 3/2007 rd).

Beslut

Riksdagen har beslutat

att Internationella arbetsorganisationens rekommendation nr 198, som den 15 juni 2006 antogs vid Internationella arbetskonferensen i Genève och som gäller anställningsförhållanden, i nödvändig utsträckning beaktas i det kommande lagstiftningsarbetet.

_______________

Helsingfors den 26 september 2007

​​​​