STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE  2/2014 rd

StoUB 2/2014 rd - Ö 10/2013 rd MI 3/2013 rd

Granskad version 2.0

Medborgarinitiativ till riksdagen med förslag till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd)

Remiss

Riksdagen godkände den 28 november 2014 det på ett medborgarinititiv (MI 3/2013 rd) baserade förslaget till lag om ändring av äktenskapslagen enligt reservationen i lagutskottets betänkande men med avvikelse från betänkandet. Samtidigt omfattade riksdagen utskottets förslag att förkasta lagförslag 2 och 3 i medborgarinitiativet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

  lagstiftningsdirektör Antti Leinonen

Behandling i stora utskottet

Enligt inhämtad utredning från justitieministeriet krävs det att konsekvensändringar bereds och godkänns i flera andra lagar innan den föreslagna ändringen i äktenskapslagen kan träda i kraft. Konsekvensändringarna krävs för att ändringen ska kunna fungera.

Justitieministeriet anser att den kompletterande lagstiftning som avses i reservationens förslag till uttalande går att bereda inom den angivna tidsplanen med iakttagande av principerna för god lagberedning.

Utskottets beslut

Stora utskottet

omfattar riksdagens beslut i ärendet.

Helsingfors den 3 december 2014

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Riitta Myller /sd
 • vordf. Paavo Arhinmäki /vänst
 • vordf. Paula Lehtomäki /cent
 • medl. Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Juho Eerola /saf
 • Christina Gestrin /sv
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Maria Guzenina /sd
 • Pietari Jääskeläinen /saf
 • Elina Lepomäki /saml
 • Anne Louhelainen /saf
 • Lasse Männistö /saml
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Tuomo Puumala /cent
 • Vesa-Matti Saarakkala /saf
 • Kimmo Sasi /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Jouko Skinnari /sd
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Sinuhe Wallinheimo /saml
 • Sofia Vikman /saml
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • ers. Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Johannes Koskinen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Kirsi Pimiä

​​​​