hallituksen_valvonta.gif

Kontroll över regeringen

Riksdagen utövar kontroll över regeringen och myndigheterna på två sätt: politiskt och rättsligt. Den politiska kontrollen ska säkerställa att regeringen har en majoritet i riksdagen bakom sig i sin verksamhet. Det primära syftet med den rättsliga kontrollen är att bevaka lagenligheten i ministrarnas tjänsteutövning.

Riksdagen utövar sin kontroll genom interpellationer samt skriftliga och muntliga spörsmål. Regeringen utövar egenkontroll genom berättelser, redogörelser, meddelanden och statsministerns upplysningar som lämnas till riksdagen.

Kontroll utförs också av revisionsutskottet, justitiekanslerämbetet, statens revisionsverk och riksdagens justitieombudsman.

 Senaste interpellationer

IP 1/2018 rd
Interpellation om jämlik utbildning
IP 4/2017 rd
Interpellation om den ökande ojämlikheten
IP 3/2017 rd
Interpellation om spårtrafiken nu och i framtiden
IP 2/2017 rd
Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform
IP 1/2017 rd
Interpellation om konsekvenserna av nedskärningarna inom yrkesutbildningen och om de ökande utbildningsklyftorna

 Senaste skriftliga spörsmål (på finska)

KK 154/2018 vp
Kirjallinen kysymys rakennusten kuntotarkastajien pätevyysvaatimuksista
KK 155/2018 vp
Kirjallinen kysymys eläinperäisten tuotteiden nimien käytön kieltämisestä kasvisruokien myynnissä ja markkinoinnissa
KK 156/2018 vp
Kirjallinen kysymys Espanjan tiedustelupalvelu CNI:n toiminnasta EU:n alueella
KK 157/2018 vp
Kirjallinen kysymys kuntoutuspsykoterapiapalveluiden turvaamisesta
KK 149/2018 vp
Kirjallinen kysymys yleisestä varaamisrekisteristä

 Statsrådets senaste meddelanden, redogörelser och skrivelser

SRR 1/2018 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022
SR 2/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Vehviläinen och Virolainen)
SR 1/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Orpo, Grahn- Laasonen, Tiilikainen, Soini, Niinistö, Lindström, Berner, Mykkänen, Lintilä, Leppä, Terho, Häkkänen och Saarikko)
SRR 7/2017 rd
Statsrådets redogörelse om en klimatpolitisk plan på medellång sikt fram till 2030
SR 3/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Sipilä och Saarikko)
SRM 1/2017 rd
Statsrådets meddelande till riksdagen om en förändring i regeringens parlamentariska bas
SRR 6/2017 rd
Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet
SR 2/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Leppä, Terho och Häkkänen)
SRR 5/2017 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
SRR 4/2017 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021

 Statsministerns senaste upplysningar

SU 1/2018 rd
Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2018 och de viktigaste propositionerna som kommer att överlämnas till riksdagen
SU 5/2017 rd
Statsministerns upplysning om åtgärdsprogrammet Ett decennium av sunda lokaler 2018 – 2028
SU 4/2017 rd
Statsministerns upplysning om aktuella EU-ärenden
SU 3/2017 rd
Statsministerns upplysning om förändringarna i den utrikes- och säkerhetspolitiska samt i den EU-politiska omvärlden
SU 2/2017 rd
Statsministerns upplysning om beredningen av lagstiftningen

 Mer information