Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kontroll över regeringen


Kontroll över regeringen

Riksdagen utövar kontroll över regeringen och myndigheterna på två sätt: politiskt och rättsligt. Den politiska kontrollen ska säkerställa att regeringen har en majoritet i riksdagen bakom sig i sin verksamhet. Det primära syftet med den rättsliga kontrollen är att bevaka lagenligheten i ministrarnas tjänsteutövning.

Riksdagen utövar sin kontroll genom interpellationer samt skriftliga och muntliga spörsmål. Regeringen utövar egenkontroll genom berättelser, redogörelser, meddelanden och statsministerns upplysningar som lämnas till riksdagen.

Kontroll utförs också av revisionsutskottet, justitiekanslerämbetet, statens revisionsverk och riksdagens justitieombudsman.

 Statsrådets senaste meddelanden, redogörelser och skrivelser

SR 1/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Rinne och ministrarna Lintilä, Haavisto, Henriksson, Kiuru, Leppä, Saarikko, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist, Tuppurainen, Pekonen, Andersson, Marin, Skinnari, Kulmuni, Harakka, Mikkonen och Ohisalo)
SRM 1/2019 rd
Statsrådets meddelande: Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019 Ett inkluderande och kunnigt Finland –ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle
SR 4/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Berner)
SR 3/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Orpo, Vehviläinen, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Soini, Niinistö, Berner, Mykkänen, Mattila, Terho, Häkkänen, Saarikko och Virolainen)
SRR 8/2018 rd
Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen

 Statsministerns senaste upplysningar

SU 1/2019 rd
Statsministerns upplysning om det finska EU-ordförandeskapsprogrammet; ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019
SU 3/2018 rd
Statsministerns upplysning om utvecklingspolitiska resultatrapporten 2018
SU 2/2018 rd
Statsministerns upplysning om att skjuta fram landskapsreformens och social- och hälsovårdsreformens ikraftträdande till den 1 januari 2021
SU 1/2018 rd
Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2018 och de viktigaste propositionerna som kommer att överlämnas till riksdagen
SU 5/2017 rd
Statsministerns upplysning om åtgärdsprogrammet Ett decennium av sunda lokaler 2018 – 2028

 Senaste interpellationer

IP 3/2018 rd
Interpellation om läget i äldreomsorgen
IP 2/2018 rd
Interpellation om arbetsvillkoren för unga
IP 1/2018 rd
Interpellation om jämlik utbildning
IP 4/2017 rd
Interpellation om den ökande ojämlikheten
IP 3/2017 rd
Interpellation om spårtrafiken nu och i framtiden

 Senaste skriftliga spörsmål (på finska)

KK 20/2019 vp
Kirjallinen kysymys Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöongelmista
KK 21/2019 vp
Kirjallinen kysymys hallituksen esityksestä laiksi eläinten hyvinvoinnista
KK 16/2019 vp
Kirjallinen kysymys postin kirjejakelusta
KK 17/2019 vp
Kirjallinen kysymys jo maassa oleviin ja ulkomailta Suomeen palaaviin vierastaistelijoihin ja heidän perheenjäseniinsä kohdistuvista hallituksen toimista sekä kyseiseen ongelmaan liittyvistä turvallisuusuhkista
KK 18/2019 vp
Kirjallinen  kysymys  perusopetuksen  järjestäjän kotikuntakorvauksesta

 Mer information