Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kontroll över regeringen

hallituksen_valvonta.gif

Kontroll över regeringen

Riksdagen utövar kontroll över regeringen och myndigheterna på två sätt: politiskt och rättsligt. Den politiska kontrollen ska säkerställa att regeringen har en majoritet i riksdagen bakom sig i sin verksamhet. Det primära syftet med den rättsliga kontrollen är att bevaka lagenligheten i ministrarnas tjänsteutövning.

Riksdagen utövar sin kontroll genom interpellationer samt skriftliga och muntliga spörsmål. Regeringen utövar egenkontroll genom berättelser, redogörelser, meddelanden och statsministerns upplysningar som lämnas till riksdagen.

Kontroll utförs också av revisionsutskottet, justitiekanslerämbetet, statens revisionsverk och riksdagens justitieombudsman.

 Statsrådets senaste meddelanden, redogörelser och skrivelser

SRM 1/2018 rd
Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag
SRR 5/2018 rd
Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete
SRR 4/2018 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
SRR 3/2018 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support
SRR 2/2018 rd
Statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

 Statsministerns senaste upplysningar

SU 2/2018 rd
Statsministerns upplysning om att skjuta fram landskapsreformens och social- och hälsovårdsreformens ikraftträdande till den 1 januari 2021
SU 1/2018 rd
Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2018 och de viktigaste propositionerna som kommer att överlämnas till riksdagen
SU 5/2017 rd
Statsministerns upplysning om åtgärdsprogrammet Ett decennium av sunda lokaler 2018 – 2028
SU 4/2017 rd
Statsministerns upplysning om aktuella EU-ärenden
SU 3/2017 rd
Statsministerns upplysning om förändringarna i den utrikes- och säkerhetspolitiska samt i den EU-politiska omvärlden

 Senaste interpellationer

IP 2/2018 rd
Interpellation om arbetsvillkoren för unga
IP 1/2018 rd
Interpellation om jämlik utbildning
IP 4/2017 rd
Interpellation om den ökande ojämlikheten
IP 3/2017 rd
Interpellation om spårtrafiken nu och i framtiden
IP 2/2017 rd
Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform

 Senaste skriftliga spörsmål (på finska)

KK 420/2018 vp
Kirjallinen kysymys avustajakoiratoiminnan kehittämisestä
KK 417/2018 vp
Kirjallinen kysymys säätiöiden rahoituksen roolista tieteen ja taiteen rahoituksessa
KK 416/2018 vp
Kirjallinen kysymys talousveden riittävyydestä haja-asutusalueilla
KK 418/2018 vp
Kirjallinen kysymys Metsähallituksen hakkuista Suomussalmella
KK 419/2018 vp
Kirjallinen kysymys ajoneuvojen päästöjen manipuloinnista

 Mer information