Vesa-Matti Saarakkala Blå riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  20.04.2011 - 12.06.2017, 13.06.2017 -

Namn: Saarakkala, Vesa-Matti
Telefon: 09 432 3150
E-post: vesa-matti.saarakkala@riksdagen.fi
Webbplats: www.saarakkala.fi
Yrke / titel: kandidat i samhällsvetenskaper
Valkrets: Vasa valkrets 20.04.2011 -
Riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (ersättare) 06.09.2017 -
Förvaltningsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Ekonomiutskottet (ersättare) 06.09.2017 -
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 09.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Stora utskottet (medlem) 03.05.2011 - 08.06.2015, (medlem) 30.06.2017 - 06.09.2017
Grundlagsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015
Stora utskottets arbetsdelegation (medlem) 01.07.2011 - 21.04.2015
Ekonomiutskottet (Ordförande) 05.05.2015 - 08.06.2015
Finansutskottet (medlem) 30.06.2017 - 06.09.2017
Statens säkerhetsfonds fullmäktige (medlem) 30.06.2011 - 12.03.2015
Forum för internationella frågor (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Riksdagsgrupp: Blå riksdagsgruppen 13.06.2017 -
Tidigare riksdagsgrupper: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 20.04.2011 - 12.06.2017