Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Raimo Piirainen

Raimo Piirainen

Nuvarande riksdagsledamot

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   20.07.2009–21.04.2015, 17.04.2019–

Telefon:

09 432 3170

E-post:

raimo.piirainen(at)riksdagen.fi

Webbplats:

Ytterligare information:

20.07.2009 - 21.04.2015
I stället för: Liisa Jaakonsaari /sd
Liisa Jaakonsaari invald i Europaparlamentet

Yrke / titel:

pensionär, lokförare

Valkrets:

Uleåborgs valkrets 17.04.2019–

Riksdagsuppdrag:

Finansutskottet (medlem) 16.02.2022–
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (adjungerad medlem) 06.09.2019–
Jordbruksdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Trafikdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Kommunikationsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 18.06.2019–
Ekonomiutskottet (medlem) 26.11.2021–
Finlands Banks revisorer (ersättare) 18.06.2019–
Riksdagens revisorer (ersättare) 01.01.2020–31.12.2023

Ledamotsassistent:

Pertti Knuuttila,
Telefon: 09 432 3219, 050 574 0650
E-post: pertti.knuuttila(at)riksdagen.fi