Mika Niikko Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011–

Namn: Niikko, Mika
Telefon: 09 432 3129
E-post: mika.niikko@riksdagen.fi
Webbplats: www.mikaniikko.fi
Yrke / titel: ledare för ungdomsorganisation
Valkrets: Nylands valkrets 20.04.2011–
Riksdagsuppdrag: Kanslikommissionen (ersättare) 30.05.2018–
Stora utskottet (medlem) 09.06.2015–
Finansutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (Ordförande) 11.09.2015–
Kultur- och vetenskapsdelegationen (adjungerad medlem) 22.09.2017–
Bostads- och miljödelegationen (adjungerad medlem) 22.09.2017–
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 30.06.2017–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 26.11.2014–
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (medlem) 20.02.2018–
Tidigare riksdagsuppdrag: Kulturutskottet (medlem) 03.05.2011–21.04.2015
Framtidsutskottet (ersättare) 03.05.2011–17.12.2013
Lagutskottet (ersättare) 18.12.2013–21.04.2015, (medlem) 09.03.2016–29.06.2017
Förvaltningsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Miljöutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 11.09.2015–22.09.2017
Riksdagsgrupp: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 20.04.2011 –