Mika Niikko Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011 -

Namn: Niikko, Mika
Telefon: 09 432 3129
E-post: mika.niikko@riksdagen.fi
Webbplats: www.mikaniikko.fi
Yrke / titel: ledare för ungdomsorganisation
Valkrets: Nylands valkrets 20.04.2011 -
Riksdagsuppdrag: Kanslikommissionen (ersättare) 30.05.2018 -
Stora utskottet (medlem) 09.06.2015 -
Finansutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (Ordförande) 11.09.2015 -
Kultur- och vetenskapsdelegationen (adjungerad medlem) 22.09.2017 -
Bostads- och miljödelegationen (adjungerad medlem) 22.09.2017 -
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 30.06.2017 -
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 26.11.2014 -
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (medlem) 20.02.2018 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Kulturutskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015
Framtidsutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 17.12.2013
Lagutskottet (ersättare) 18.12.2013 - 21.04.2015, (medlem) 09.03.2016 - 29.06.2017
Förvaltningsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Miljöutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 11.09.2015 - 22.09.2017
Riksdagsgrupp: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 20.04.2011 -