Juho Eerola Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011 -

Namn: Eerola, Juho
Telefon: 09 432 3013
E-post: juho.eerola@riksdagen.fi
Webbplats: www.juhoeerola.wordpress.com
Yrke / titel: företagare, tolksamordnare
Valkrets: Sydöstra Finlands valkrets 22.04.2015 -
Tidigare valkrets: Kymmene valkrets 20.04.2011 - 21.04.2015
Riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 09.09.2016 -
Förvaltningsutskottet (medlem) 08.09.2016 - , (Ordförande) 09.09.2016 -
Finlands delegation i Nordiska rådet (Ordförande) 09.06.2015 -
Forum för internationella frågor (medlem) 09.09.2016 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Stora utskottet (medlem) 03.05.2011 - 08.06.2015, (ersättare) 08.09.2016 - 29.06.2017
Kulturutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 21.04.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 21.04.2015
Revisionsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 16.09.2016
Grundlagsutskottet (ersättare) 09.06.2015 - 27.09.2016
Försvarsutskottet (ersättare) 09.06.2015 - 27.09.2016
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 10.06.2011 - 21.04.2015
Riksdagsgrupp: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 20.04.2011 -