Markku Eestilä

Markku Eestilä

Nuvarande riksdagsledamot

Samlingspartiets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   20.04.2011–

Telefon:
09 432 3016
E-post:
markku.eestila(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
veterinärmedicine licentiat, veterinär
Valkrets:
Savolax-Karelens valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag:
Grundlagsutskottet (ersättare) 16.06.2020–
Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Jordbruksdelegationen (Ordförande) 06.09.2019–
Arbets- och näringsdelegationen (adjungerad medlem) 06.09.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 18.06.2019–
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 18.06.2019–
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) 10.09.2019–
Ledamotsassistent:
Lenita Ketola,
Telefon: 09 432 4016
E-post: lenita.ketola(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster