Markku Eestilä Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011 -

Namn: Eestilä, Markku
Telefon: 09 432 3016
E-post: markku.eestila@riksdagen.fi
Webbplats: www.eestila.fi
Yrke / titel: veterinärmedicine licentiat, veterinär
Valkrets: Savolax-Karelens valkrets 22.04.2015 -
Tidigare valkrets: Norra Savolax valkrets 20.04.2011 - 21.04.2015
Riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (ersättare) 16.05.2017 -
Finansutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Jordbruksdelegationen (medlem) 11.09.2015 -
Trafikdelegationen (Ordförande) 16.09.2016 -
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Finlands Banks revisorer (ersättare) 16.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 18.12.2012, (ersättare) 19.12.2012 - 21.04.2015
Kommunikationsutskottet (medlem) 19.12.2012 - 21.04.2015
Förvaltningsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Försvarsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Trafikdelegationen (adjungerad medlem) 11.09.2015 - 15.09.2016
Riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 20.04.2011 -