Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Markku Eestilä

Markku Eestilä

Samlingspartiets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   20.04.2011–

E-post:
markku.eestila(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
veterinärmedicine licentiat, veterinär
Valkrets:
Savolax-Karelens valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag:
Grundlagsutskottet (medlem) 02.05.2019–
Kommunikationsutskottet (ersättare) 02.05.2019–
Kulturutskottet (medlem) 02.05.2019–
Finlands Banks revisorer (ersättare) 16.06.2015–
Ledamotsassistent:
Lenita Ketola,
Telefon: 09 432 4016
E-post: lenita.ketola(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster