Tom Packalén Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011–

Namn: Packalén, Tom
Telefon: 09 432 3136
E-post: tom.packalen@riksdagen.fi
Webbplats: www.tompackalen.fi
Yrke / titel: kommissarie
Valkrets: Helsingfors valkrets 20.04.2011–
Tidigare riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (medlem) 03.05.2011–21.04.2015
Utrikesutskottet (medlem) 03.05.2011–21.04.2015, (medlem) 09.06.2015–16.04.2019
Försvarsutskottet (ersättare) 12.10.2012–21.04.2015, (ersättare) 30.06.2017–16.04.2019
Förvaltningsutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Kommunikationsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Lagutskottet (medlem) 09.06.2015–08.03.2016, (ersättare) 09.03.2016–29.06.2017
Finlands delegation i Europarådet (medlem) 09.06.2015–16.04.2019
Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (medlem) 30.06.2011–21.04.2015
Finlands delegation i Natos parlamentariska församling (medlem) 10.06.2015–16.04.2019
Riksdagsgrupp: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 20.04.2011 –