Tom Packalén Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011 -

Namn: Packalén, Tom
Telefon: 09 432 3136
E-post: tom.packalen@riksdagen.fi
Webbplats: www.tompackalen.fi
Yrke / titel: kommissarie
Valkrets: Helsingfors valkrets 20.04.2011 -
Riksdagsuppdrag: Utrikesutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Försvarsutskottet (ersättare) 30.06.2017 -
Finlands delegation i Europarådet (medlem) 09.06.2015 -
Finlands delegation i Natos parlamentariska församling (medlem) 10.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015
Utrikesutskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015
Försvarsutskottet (ersättare) 12.10.2012 - 21.04.2015
Förvaltningsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kommunikationsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Lagutskottet (medlem) 09.06.2015 - 08.03.2016, (ersättare) 09.03.2016 - 29.06.2017
Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015
Riksdagsgrupp: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 20.04.2011 -