Tom Packalén

Tom Packalén

Nuvarande riksdagsledamot

Sannfinländarnas riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   20.04.2011–

Telefon:
09 432 3136
E-post:
tom.packalen(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
kommissarie, företagare
Valkrets:
Helsingfors valkrets 20.04.2011–
Riksdagsuppdrag:
Grundlagsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Utrikesutskottet (medlem) 09.06.2015–
Försvarsutskottet (ersättare) 30.06.2017–
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (ersättare) 18.06.2019–
Finlands delegation i Natos parlamentariska församling (medlem) 21.05.2019–
Ledamotsassistent:
Aleksi Niskanen,
Telefon: 09 432 4136
E-post: aleksi.niskanen(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster