Aino-Kaisa Pekonen Vänsterförbundets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011–

Namn: Pekonen, Aino-Kaisa
Telefon: 09 432 3140
E-post: aino-kaisa.pekonen@riksdagen.fi
Webbplats: www.aino-kaisa.fi
Yrke / titel: närvårdare
Valkrets: Tavastlands valkrets 20.04.2011–
Riksdagsuppdrag: Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 05.05.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Kanslikommissionen (ersättare) 24.02.2012–21.04.2015
Lagutskottet (medlem) 03.05.2011–21.04.2015
Stora utskottet (medlem) 08.09.2016–21.09.2016
Stora utskottets arbetsdelegation (medlem) 09.09.2016–21.09.2016
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 30.06.2011–08.06.2015
Riksdagsgrupp: Vänsterförbundets riksdagsgrupp 20.04.2011 –
Uppdrag i riksdagsgruppen: Vänsterförbundets riksdagsgrupp (ordförande) 23.04.2015–
 kommittéVänsterförbundets riksdagsgrupp (medlem) 25.08.2011–