Jaana Pelkonen Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011 -

Namn: Pelkonen, Jaana
Telefon: 09 432 3142
E-post: jaana.pelkonen@riksdagen.fi
Webbplats: www.jaanapelkonen.com
Yrke / titel: politices magister, företagare
Valkrets: Helsingfors valkrets 20.04.2011 -
Riksdagsuppdrag: Utrikesutskottet (ersättare) 06.09.2017 -
Försvarsutskottet (medlem) 29.09.2017 -
Finlands delegation i Europarådet (medlem) 22.09.2017 -
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 30.06.2011 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Stora utskottet (ersättare) 03.05.2011 - 12.02.2015, (medlem) 13.02.2015 - 21.04.2015, (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015, (medlem) 09.06.2015 - 07.02.2017
Lagutskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015
Försvarsutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 21.04.2015, (medlem) 09.06.2015 - 07.02.2017
Framtidsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015
Framtidsutskottets delegation Välfärdsstatens hållbarhet (medlem) 14.12.2011 - 06.03.2015
Framtidsutskottets delegation Svarta svanar (medlem) 14.12.2011 - 06.03.2015
Stora utskottets arbetsdelegation (medlem) 05.05.2015 - 08.02.2017
Förvaltningsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Miljöutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Utrikesutskottet (ersättare) 09.06.2015 - 07.09.2016
Finlands delegation i Europarådet (ersättare) 10.06.2011 - 21.04.2015, (medlem) 09.06.2015 - 07.02.2017
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (ersättare) 12.09.2014 - 21.04.2015
Riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 20.04.2011 -