Eeva-Johanna Eloranta Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  20.04.2011 -

Namn: Eloranta, Eeva-Johanna
Telefon: 09 432 3024
E-post: eeva-johanna.eloranta@riksdagen.fi
Webbplats: www.eeva-johanna.net
Yrke / titel: filosofie magister, politices magister
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets 20.04.2011 -
Riksdagsuppdrag: Lagutskottet (medlem) 14.02.2018 -
Kulturutskottet (medlem) 05.05.2015 -
Miljöutskottet (ersättare) 15.06.2018 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 29.06.2011, (medlem) 26.09.2012 - 08.06.2015
Kommunikationsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Kulturutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 29.06.2011, (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 30.06.2011 - 08.06.2015
Miljöutskottet (medlem) 30.06.2011 - 25.09.2012
Framtidsutskottet (ersättare) 09.06.2015 - 14.06.2018
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 09.09.2016 - 06.09.2017
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 30.06.2011 - 08.06.2015
Riksdagsgrupp: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 20.04.2011 -