Eeva-Johanna Eloranta

Eeva-Johanna Eloranta

Nuvarande riksdagsledamot

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   20.04.2011–

E-post:
eeva-johanna.eloranta(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
filosofie magister, politices magister
Valkrets:
Egentliga Finlands valkrets 20.04.2011–
Riksdagsuppdrag:
Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Jordbruksdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Lagutskottet (medlem) 14.02.2018–
Kommunikationsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Kulturutskottet (medlem) 05.05.2015–, (Vice ordförande) 18.06.2019–
Miljöutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (medlem) 18.06.2019–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 18.06.2019–
Riksdagsbibliotekets styrelse (medlem) 18.06.2019–
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (medlem) 18.06.2019–
Finlands delegation i Arktiska parlamentarikerkonferensen (medlem) 19.06.2019–
Ledamotsassistent:
Petteri Matteinen,
Telefon: 09 432 4024, 050 568 9360
E-post: petteri.matteinen(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster