Arto Pirttilahti Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011 -

Namn: Pirttilahti, Arto
Telefon: 09 432 3143
E-post: arto.pirttilahti@riksdagen.fi
Webbplats: www.artopirttilahti.fi
Yrke / titel: agrolog
Valkrets: Birkalands valkrets 20.04.2011 -
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Ekonomiutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Framtidsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 02.05.2018 -
Miljöutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 09.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Kommunikationsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011, (ersättare) 30.06.2011 - 21.04.2015
Ekonomiutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 29.06.2011, (medlem) 07.09.2011 - 06.06.2012, (ersättare) 07.06.2012 - 11.09.2012, (medlem) 12.09.2012 - 21.04.2015
Framtidsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Lagutskottet (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015, (medlem) 09.06.2015 - 11.09.2015
Framtidsutskottets delegation Inspirationssamhället (medlem) 14.12.2011 - 06.03.2015
Grundlagsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kulturutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Miljöutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (ersättare) 30.06.2011 - 21.04.2015
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 30.06.2011 - 08.06.2015
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 21.02.2012 - 21.04.2015
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 20.04.2011 -