Kristiina Salonen Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  20.04.2011 -

Namn: Salonen, Kristiina
Telefon: 09 432 3152
E-post: kristiina.salonen@riksdagen.fi
Webbplats: www.kristiinasalonen.fi
Yrke / titel: förman för socialhandledning och förmånshandläggning, studerande i förvaltningsvetenskaper
Valkrets: Satakunta valkrets 20.04.2011 -
Riksdagsuppdrag: Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 08.09.2017 -
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 30.06.2011 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Lagutskottet (medlem) 03.05.2011 - 08.06.2015
Miljöutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 29.06.2011
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 30.06.2011 - 21.04.2015, (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015, (medlem) 09.06.2015 - 06.09.2016
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 30.06.2011 - 08.06.2015
Framtidsutskottets delegation Välfärdsstatens hållbarhet (medlem) 14.03.2013 - 06.03.2015
Ekonomiutskottet (medlem) 09.06.2015 - 06.09.2016
Riksdagsgrupp: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 20.04.2011 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Socialdemokratiska riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 23.04.2015 - 23.05.2016