Janne Sankelo

Janne Sankelo

Nuvarande riksdagsledamot

Samlingspartiets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   20.04.2011–21.04.2015, 17.04.2019–

Telefon:
09 432 3126
E-post:
janne.sankelo(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
chef för intressentgrupper, pedagogie magister
Valkrets:
Vasa valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Jordbruksdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Ekonomiutskottet (medlem) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Aku Autio,
Telefon: 09 432 4126
E-post: aku.autio(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster