Mikko Savola Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011–

Namn: Savola, Mikko
Telefon: 09 432 3161
E-post: mikko.savola@riksdagen.fi
Webbplats: www.mikkosavola.fi
Yrke / titel: lantbruksföretagare, tradenom
Valkrets: Vasa valkrets 20.04.2011–
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (medlem) 09.06.2015–
Stora utskottets arbetsdelegation (medlem) 05.05.2015–
Utrikesutskottet (medlem) 14.09.2016–
Försvarsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Finlands delegation i Natos parlamentariska församling (medlem) 10.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Finansutskottet (medlem) 03.05.2011–29.06.2011
Kommunikationsutskottet (ersättare) 03.05.2011–29.06.2011
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 03.05.2011–18.11.2014, (ersättare) 19.11.2014–21.04.2015
Försvarsutskottet (medlem) 30.06.2011–21.04.2015
Utrikesutskottet (ersättare) 05.05.2015–13.09.2016
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 10.06.2011–21.04.2015
Finlands delegation i Natos parlamentariska församling (medlem) 30.06.2011–21.04.2015
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 20.04.2011 –