Eero Suutari Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011–

Namn: Suutari, Eero
Telefon: 09 432 3170
E-post: eero.suutari@riksdagen.fi
Webbplats: www.eerosuutari.fi
Yrke / titel: verkställande direktör, företagare
Valkrets: Uleåborgs valkrets 20.04.2011–
Riksdagsuppdrag: Finansutskottet (medlem) 06.03.2018–
Skattedelegationen (medlem) 11.09.2015–
Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 11.09.2015–
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Kommunikationsutskottet (ersättare) 03.05.2011–18.12.2012, (ersättare) 04.09.2014–21.04.2015, (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 03.05.2011–21.04.2015
Försvarsutskottet (medlem) 03.05.2011–21.04.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 03.05.2011–21.04.2015
Finansutskottet (ersättare) 05.05.2015–05.03.2018
Framtidsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Stora utskottet (ersättare) 30.03.2016–10.04.2018
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 10.06.2011–21.04.2015
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 30.06.2011–08.06.2015
Riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 20.04.2011 –