Kari Tolvanen Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011–

Namn: Tolvanen, Kari
Telefon: 09 432 3182
E-post: kari.tolvanen@riksdagen.fi
Webbplats: www.karitolvanen.fi
Yrke / titel: kriminalöverkommissarie, chef för våldsbrottsenheten
Valkrets: Nylands valkrets 20.04.2011–
Riksdagsuppdrag: Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (ersättare) 23.02.2018–
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 09.06.2015–16.04.2019
Revisionsutskottet (medlem) 03.05.2011–03.10.2014, (ersättare) 07.10.2014–21.04.2015, (ersättare) 09.06.2015–16.04.2019
Förvaltningsutskottet (ersättare) 03.05.2011–06.10.2014, (medlem) 07.10.2014–21.04.2015, (ersättare) 09.06.2015–09.05.2017, (medlem) 10.05.2017–07.09.2017, (ersättare) 08.09.2017–16.04.2019
Lagutskottet (medlem) 03.05.2011–21.04.2015, (Ordförande) 09.06.2015–16.04.2019
Försvarsutskottet (ersättare) 03.05.2011–21.04.2015
Stora utskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Finansutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 30.06.2011–08.06.2015
Forum för internationella frågor (medlem) 09.06.2015–16.04.2019
Riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 20.04.2011 –