Kari Tolvanen Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011 -

Namn: Tolvanen, Kari
Telefon: 09 432 3182
E-post: kari.tolvanen@riksdagen.fi
Webbplats: www.karitolvanen.fi
Yrke / titel: kriminalöverkommissarie, chef för våldsbrottsenheten
Valkrets: Nylands valkrets 20.04.2011 -
Riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 09.06.2015 -
Revisionsutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Förvaltningsutskottet (ersättare) 08.09.2017 -
Lagutskottet (Ordförande) 09.06.2015 -
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (ersättare) 23.02.2018 -
Forum för internationella frågor (medlem) 09.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Revisionsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 03.10.2014, (ersättare) 07.10.2014 - 21.04.2015
Förvaltningsutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 06.10.2014, (medlem) 07.10.2014 - 21.04.2015, (ersättare) 09.06.2015 - 09.05.2017, (medlem) 10.05.2017 - 07.09.2017
Lagutskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015
Försvarsutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 21.04.2015
Stora utskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Finansutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 30.06.2011 - 08.06.2015
Riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 20.04.2011 -