Reijo Hongisto Blå riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  20.04.2011–

Namn: Hongisto, Reijo
Telefon: 09 432 3046
E-post: reijo.hongisto@riksdagen.fi
Webbplats: www.reijohongisto.fi
Yrke / titel: äldre konstapel
Valkrets: Vasa valkrets 20.04.2011–
Riksdagsuppdrag: Finansutskottet (ersättare) 23.05.2018–
Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 25.05.2018–
Bostads- och miljödelegationen (medlem) 25.05.2018–
Förvaltningsutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 12.10.2012–, (Vice ordförande) 05.05.2015–13.09.2017
Försvarsutskottet (ersättare) 06.09.2017–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Förvaltningsutskottet (medlem) 03.05.2011–21.04.2015
Kommunikationsutskottet (ersättare) 03.05.2011–21.04.2015
Utrikesutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Finansutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Lagutskottet (ersättare) 30.06.2017–05.09.2017
Riksdagsgrupp: Blå riksdagsgruppen 13.06.2017 –
Tidigare riksdagsgrupper: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 20.04.2011–12.06.2017