Ari Torniainen Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011 -

Namn: Torniainen, Ari
Telefon: 09 432 3184
E-post: ari.torniainen@riksdagen.fi
Webbplats: www.aritorniainen.fi
Yrke / titel: byggnadsingenjör, redovisningschef
Valkrets: Sydöstra Finlands valkrets 22.04.2015 -
Tidigare valkrets: Kymmene valkrets 20.04.2011 - 21.04.2015
Riksdagsuppdrag: Lagutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Kommunikationsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Miljöutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 09.06.2015 -
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen (medlem) 10.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Finansutskottet (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Lagutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 29.06.2011, (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015
Kommunikationsutskottet (medlem) 30.06.2011 - 08.06.2015
Miljöutskottet (ersättare) 06.11.2013 - 21.04.2015
Försvarsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 30.06.2011 - 08.06.2015
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 20.04.2011 -