Olli Immonen Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011–

Namn: Immonen, Olli
Telefon: 09 432 3049
E-post: olli.immonen@riksdagen.fi
Webbplats: www.olliimmonen.net
Yrke / titel: säkerhetskontrollant
Valkrets: Uleåborgs valkrets 20.04.2011–
Riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (ersättare) 30.06.2017–
Revisionsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Miljöutskottet (medlem) 30.06.2017–
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Revisionsutskottet (medlem) 03.05.2011–21.04.2015
Framtidsutskottet (medlem) 03.05.2011–21.04.2015
Framtidsutskottets delegation Välfärdsstatens hållbarhet (Ordförande) 14.12.2011–06.03.2015
Framtidsutskottets delegation Svarta svanar (medlem) 14.12.2011–06.03.2015
Grundlagsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Finansutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Försvarsutskottet (medlem) 09.06.2015–21.03.2017, (ersättare) 22.03.2017–29.06.2017
Ekonomiutskottet (ersättare) 09.06.2015–29.06.2017
Statens säkerhetsfonds fullmäktige (medlem) 30.06.2011–12.03.2015
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen (ersättare) 30.06.2011–21.04.2015
Riksdagsgrupp: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 06.11.2015 –
Tidigare riksdagsgrupper: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 20.04.2011–26.08.2015
Riksdagsgrupp Immonen 27.08.2015–05.11.2015