Olli Immonen Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011 - 05.11.2015, 06.11.2015 -

Namn: Immonen, Olli
Telefon: 09 432 3049
E-post: olli.immonen@riksdagen.fi
Webbplats: www.olliimmonen.net
Yrke / titel: säkerhetskontrollant
Valkrets: Uleåborgs valkrets 20.04.2011 -
Riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (ersättare) 30.06.2017 -
Revisionsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Miljöutskottet (medlem) 30.06.2017 -
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 09.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Revisionsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015
Framtidsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015
Framtidsutskottets delegation Välfärdsstatens hållbarhet (Ordförande) 14.12.2011 - 06.03.2015
Framtidsutskottets delegation Svarta svanar (medlem) 14.12.2011 - 06.03.2015
Grundlagsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Finansutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Försvarsutskottet (medlem) 09.06.2015 - 21.03.2017, (ersättare) 22.03.2017 - 29.06.2017
Ekonomiutskottet (ersättare) 09.06.2015 - 29.06.2017
Statens säkerhetsfonds fullmäktige (medlem) 30.06.2011 - 12.03.2015
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen (ersättare) 30.06.2011 - 21.04.2015
Riksdagsgrupp: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 06.11.2015 -
Tidigare riksdagsgrupper: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 20.04.2011 - 26.08.2015
Riksdagsgrupp Immonen 27.08.2015 - 05.11.2015