Ari Jalonen Blå riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  20.04.2011 - 12.06.2017, 13.06.2017 -

Namn: Jalonen, Ari
Telefon: 09 432 3050
E-post: ari.jalonen@riksdagen.fi
Webbplats: www.arijalonen.fi
Yrke / titel: brandförman
Valkrets: Satakunta valkrets 20.04.2011 -
Riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 09.06.2015 -
Stora utskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Finansutskottet (ersättare) 23.05.2018 -
Kommun- och hälsovårdsdelegationen (medlem) 25.05.2018 -
Revisionsutskottet (ersättare) 06.09.2017 -
Lagutskottet (medlem) 30.06.2017 -
Kommunikationsutskottet (Ordförande) 09.06.2015 -
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 09.06.2015 -
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (ersättare) 23.02.2018 -
Forum för internationella frågor (medlem) 09.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Förvaltningsutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 21.04.2015
Kommunikationsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 18.11.2014, (medlem) 19.11.2014 - 21.04.2015
Grundlagsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015, (ersättare) 30.06.2017 - 05.09.2017
Finansutskottet (Vice ordförande) 05.05.2015 - 08.06.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 09.06.2015 - 29.06.2017
Revisionsutskottet (medlem) 30.06.2017 - 05.09.2017
Försvarsutskottet (ersättare) 30.06.2017 - 05.09.2017
Framtidsutskottet (ersättare) 30.06.2017 - 05.09.2017
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 10.06.2011 - 21.04.2015
Riksdagsgrupp: Blå riksdagsgruppen 13.06.2017 -
Tidigare riksdagsgrupper: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 20.04.2011 - 12.06.2017
Uppdrag i riksdagsgruppen: Sannfinländarnas riksdagsgrupp (2:a vice ordförande) 01.06.2015 - 01.02.2016
Blå riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 13.06.2017 -