Tytti Tuppurainen Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  20.04.2011–

Namn: Tuppurainen, Tytti
Telefon: 09 432 3186
E-post: tytti.tuppurainen@riksdagen.fi
Webbplats: www.tytti.info
Yrke / titel: filosofie magister, projektplanerare
Valkrets: Uleåborgs valkrets 20.04.2011–
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (medlem) 03.05.2011–, (Andre vice ordförande) 09.06.2015–
Stora utskottets arbetsdelegation (Vice ordförande) 05.05.2015–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 03.05.2011–
Tidigare riksdagsuppdrag: Framtidsutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Riksdagsgrupp: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 20.04.2011 –