Kaj Turunen Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011 - 24.04.2018, 25.04.2018 -

Namn: Turunen, Kaj
Telefon: 09 432 3187
E-post: kaj.turunen@riksdagen.fi
Webbplats: www.kajturunen.fi
Yrke / titel: företagare
Valkrets: Sydöstra Finlands valkrets 22.04.2015 -
Tidigare valkrets: Södra Savolax valkrets 20.04.2011 - 21.04.2015
Riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (medlem) 03.10.2018 -
Revisionsutskottet (medlem) 08.05.2018 -
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 02.05.2018 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 09.06.2015 - 25.04.2018
Lagutskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015, (medlem) 08.05.2018 - 02.10.2018
Ekonomiutskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015, (Ordförande) 09.06.2015 - 25.04.2018
Framtidsutskottets delegation Inspirationssamhället (medlem) 14.12.2011 - 06.03.2015
Stora utskottet (ersättare) 05.05.2015 - 25.04.2018
Revisionsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 09.06.2015 - 25.04.2018
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 08.09.2016 - 25.04.2018
Finansutskottet (ersättare) 06.09.2017 - 25.04.2018
Skattedelegationen (medlem) 22.09.2017 - 25.04.2018
Kommun- och hälsovårdsdelegationen (medlem) 22.09.2017 - 25.04.2018
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 10.06.2011 - 21.04.2015
Finlands Banks revisorer (ersättare) 03.05.2017 - 12.05.2017
Forum för internationella frågor (medlem) 09.06.2015 - 25.04.2018
Riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 25.04.2018 -
Tidigare riksdagsgrupper: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 20.04.2011 - 12.06.2017
Blå riksdagsgruppen 13.06.2017 - 24.04.2018
Uppdrag i riksdagsgruppen: Sannfinländarnas riksdagsgrupp (2:a vice ordförande) 03.02.2014 - 31.05.2015
Sannfinländarnas riksdagsgrupp arbetsutskottet (medlem) 03.02.2014 - 31.05.2015