Arja Juvonen Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011–

Namn: Juvonen, Arja
Telefon: 09 432 3060
E-post: arja.juvonen@riksdagen.fi
Webbplats: www.arjajuvonen.fi
Yrke / titel: geronom (YH)
Valkrets: Nylands valkrets 20.04.2011–
Riksdagsuppdrag: Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Framtidsutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (medlem) 23.02.2018–
Tidigare riksdagsuppdrag: Lagutskottet (ersättare) 03.05.2011–05.02.2013, (medlem) 06.02.2013–21.04.2015, (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 03.05.2011–05.02.2013
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 03.05.2011–21.04.2015
Förvaltningsutskottet (ersättare) 12.12.2013–21.04.2015
Finansutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Försvarsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Revisionsutskottet (medlem) 09.06.2015–29.06.2017
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 30.06.2011–08.06.2015
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 09.06.2015–09.02.2017
Riksdagsgrupp: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 28.06.2017 –
Tidigare riksdagsgrupper: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 20.04.2011–12.06.2017
Riksdagsgrupp Juvonen 13.06.2017–27.06.2017