Arja Juvonen Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011 - 27.06.2017, 28.06.2017 -

Namn: Juvonen, Arja
Telefon: 09 432 3060
E-post: arja.juvonen@riksdagen.fi
Webbplats: www.arjajuvonen.fi
Yrke / titel: geronom (YH)
Valkrets: Nylands valkrets 20.04.2011 -
Riksdagsuppdrag: Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Framtidsutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (medlem) 23.02.2018 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Lagutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 05.02.2013, (medlem) 06.02.2013 - 21.04.2015, (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 05.02.2013
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 21.04.2015
Förvaltningsutskottet (ersättare) 12.12.2013 - 21.04.2015
Finansutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Försvarsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Revisionsutskottet (medlem) 09.06.2015 - 29.06.2017
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 30.06.2011 - 08.06.2015
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 09.06.2015 - 09.02.2017
Riksdagsgrupp: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 28.06.2017 -
Tidigare riksdagsgrupper: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 20.04.2011 - 12.06.2017
Riksdagsgrupp Juvonen 13.06.2017 - 27.06.2017