Sinuhe Wallinheimo Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011 -

Namn: Wallinheimo, Sinuhe
Telefon: 09 432 3193
E-post: sinuhe.wallinheimo@riksdagen.fi
Webbplats: www.sinuhewallinheimo.fi
Yrke / titel: magister i idrottsvetenskaper, företagscoach
Valkrets: Mellersta Finlands valkrets 20.04.2011 -
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (medlem) 09.06.2015 -
Ekonomiutskottet (ersättare) 07.09.2016 -
Framtidsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 09.06.2015 -
Finlands delegation i Europarådet (ersättare) 09.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kanslikommissionen (medlem) 05.05.2015 - 04.10.2016
Stora utskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015
Framtidsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 14.10.2011, (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Miljöutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 21.04.2015
Framtidsutskottets delegation Grön tillväxt (medlem) 14.12.2011 - 06.03.2015
Framtidsutskottets delegation Inspirationssamhället (medlem) 14.12.2011 - 06.03.2015
Framtidsutskottets delegation Svarta svanar (medlem) 14.12.2011 - 06.03.2015
Försvarsutskottet (Ordförande) 05.05.2015 - 08.06.2015
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 10.06.2011 - 21.04.2015
Forum för internationella frågor (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 20.04.2011 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Samlingspartiets riksdagsgrupp (3:e vice ordförande) 23.04.2015 - 22.06.2016