Mika Kari Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  20.04.2011 -

Namn: Kari, Mika
Telefon: 09 432 3066
E-post: mika.kari@riksdagen.fi
Webbplats: www.mikakari.fi
Yrke / titel: chef för arbetsverkstad, samhällspedagog (YH)
Valkrets: Tavastlands valkrets 20.04.2011 -
Riksdagsuppdrag: Förvaltningsutskottet (medlem) 03.05.2011 - , (Vice ordförande) 12.02.2014 - 21.04.2015
Försvarsutskottet (medlem) 30.06.2011 - , (Vice ordförande) 05.05.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Miljöutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 29.06.2011
Grundlagsutskottet (ersättare) 30.06.2011 - 08.06.2015
Lagutskottet (ersättare) 30.06.2011 - 08.06.2015
Finlands Banks revisorer (medlem) 13.03.2012 - 02.05.2013, (ersättare) 03.05.2013 - 15.06.2015
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 09.06.2015 - 16.12.2015
Riksdagsgrupp: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 20.04.2011 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Socialdemokratiska riksdagsgruppen arbetsutskottet (medlem) 22.06.2011 -