Mika Kari Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  20.04.2011–

Namn: Kari, Mika
Telefon: 09 432 3066
E-post: mika.kari@riksdagen.fi
Webbplats: www.mikakari.fi
Yrke / titel: chef för arbetsverkstad, samhällspedagog (YH)
Valkrets: Tavastlands valkrets 20.04.2011–
Tidigare riksdagsuppdrag: Förvaltningsutskottet (medlem) 03.05.2011–16.04.2019, (Vice ordförande) 12.02.2014–21.04.2015
Miljöutskottet (ersättare) 03.05.2011–29.06.2011
Grundlagsutskottet (ersättare) 30.06.2011–08.06.2015
Lagutskottet (ersättare) 30.06.2011–08.06.2015
Försvarsutskottet (medlem) 30.06.2011–16.04.2019, (Vice ordförande) 05.05.2015–16.04.2019
Finlands Banks revisorer (medlem) 13.03.2012–02.05.2013, (ersättare) 03.05.2013–15.06.2015
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 09.06.2015–16.12.2015
Riksdagsgrupp: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 20.04.2011 –
Uppdrag i riksdagsgruppen: arbetsutskottetSocialdemokratiska riksdagsgruppen (medlem) 22.06.2011–