Ville Vähämäki Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011 -

Namn: Vähämäki, Ville
Telefon: 09 432 3195
E-post: ville.vahamaki@riksdagen.fi
Webbplats: www.vahamaki.fi
Yrke / titel: diplomingenjör
Valkrets: Uleåborgs valkrets 20.04.2011 -
Riksdagsuppdrag: Finansutskottet (medlem) 09.06.2015 - , (Vice ordförande) 16.09.2016 -
Skattedelegationen (medlem) 11.09.2015 -
Jordbruksdelegationen (medlem) 22.09.2017 -
Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 11.09.2015 -
Framtidsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 09.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Finansutskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015
Framtidsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015
Skattedelegationen (medlem) 01.09.2011 - 21.04.2015
Kultur- och vetenskapsdelegationen (adjungerad medlem) 01.09.2011 - 21.04.2015
Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 01.09.2011 - 21.04.2015
Framtidsutskottets delegation Grön tillväxt (medlem) 14.12.2011 - 06.03.2015
Framtidsutskottets delegation Svarta svanar (medlem) 14.12.2011 - 06.03.2015
Framtidsutskottets delegation Radikala teknologier (Ordförande) 14.12.2011 - 06.03.2015
Revisionsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kulturutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Utrikesutskottet (ersättare) 09.06.2015 - 29.06.2017
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (adjungerad medlem) 11.09.2015 - 22.09.2017
Ekonomiutskottet (ersättare) 16.05.2017 - 29.06.2017
Riksdagsgrupp: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 20.04.2011 -