Ville Vähämäki

Ville Vähämäki

Nuvarande riksdagsledamot

Sannfinländarnas riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   20.04.2011–

Telefon:
09 432 3195
E-post:
ville.vahamaki(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
diplomingenjör
Valkrets:
Uleåborgs valkrets 20.04.2011–
Riksdagsuppdrag:
Finansutskottet (medlem) 09.06.2015–, (Vice ordförande) 16.09.2016–16.04.2019
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (Ordförande) 06.09.2019–
Skattedelegationen (medlem) 06.09.2019–
Jordbruksdelegationen (adjungerad medlem) 06.09.2019–
Ekonomiutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Framtidsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 09.06.2015–
Ledamotsassistent:
Ahti Moilanen,
Telefon: 09 432 4195
E-post: ahti.moilanen(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster