Kimmo Kivelä Blå riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  20.04.2011–

Namn: Kivelä, Kimmo
Telefon: 09 432 3075
E-post: kimmo.kivela@riksdagen.fi
Webbplats: www.kimmokivela.fi
Yrke / titel: prost, teologie magister
Valkrets: Savolax-Karelens valkrets 22.04.2015–
Tidigare valkrets: Norra Savolax valkrets 20.04.2011 - 21.04.2015
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (medlem) 07.09.2017–
Grundlagsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Kulturutskottet (medlem) 09.06.2015–
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 09.02.2018–
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (medlem) 09.06.2015–, (Vice ordförande) 23.06.2015–
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 30.06.2011–, (Ordförande) 23.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (medlem) 03.05.2011–21.04.2015
Kulturutskottet (medlem) 03.05.2011–21.04.2015
Finansutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Försvarsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (ersättare) 30.06.2011–21.04.2015
Riksdagsbibliotekets styrelse (ersättare) 30.06.2011–08.06.2015
Riksdagens revisorer (medlem) 16.05.2017–08.03.2018
Riksdagsgrupp: Blå riksdagsgruppen 13.06.2017 –
Tidigare riksdagsgrupper: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 20.04.2011–12.06.2017