Jukka Kopra

Jukka Kopra

Nuvarande riksdagsledamot

Samlingspartiets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   20.04.2011–

Telefon:
09 432 3082
E-post:
jukka.kopra(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
verkställande direktör, företagare
Valkrets:
Sydöstra Finlands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag:
Kanslikommissionen (medlem) 02.05.2019–
Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Bostads- och miljödelegationen (adjungerad medlem) 06.09.2019–
Kommunikationsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Försvarsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Finlands Banks revisorer (medlem) 18.06.2019–
Uppdrag i riksdagsgruppen:
  • Samlingspartiets riksdagsgrupp (2:a vice ordförande) 18.04.2019–
Ledamotsassistent:
Elina Inkeroinen-Lalu,
Telefon: 09 432 4082
E-post: elina.inkeroinen-lalu(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster