Jukka Kopra Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011 -

Namn: Kopra, Jukka
Telefon: 09 432 3082
E-post: jukka.kopra@riksdagen.fi
Webbplats: www.jukkakopra.fi
Yrke / titel: verkställande direktör, företagare
Valkrets: Sydöstra Finlands valkrets 22.04.2015 -
Tidigare valkrets: Kymmene valkrets 20.04.2011 - 21.04.2015
Riksdagsuppdrag: Kanslikommissionen (medlem) 05.10.2016 -
Stora utskottet (ersättare) 22.09.2015 -
Kommunikationsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Framtidsutskottet (ersättare) 08.09.2016 -
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 09.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 03.09.2014
Kommunikationsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015
Ekonomiutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 21.04.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 21.04.2015
Framtidsutskottets delegation Inspirationssamhället (medlem) 14.12.2011 - 06.03.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 04.09.2014 - 21.04.2015, (ersättare) 09.06.2015 - 07.09.2016, (medlem) 08.09.2016 - 02.10.2018
Utrikesutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Försvarsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Framtidsutskottet (medlem) 09.06.2015 - 07.09.2016
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 10.06.2011 - 29.06.2011, (ersättare) 30.06.2011 - 21.04.2015
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 30.06.2011 - 08.06.2015
Finlands Banks revisorer (medlem) 12.09.2014 - 15.06.2015
Riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 20.04.2011 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Samlingspartiets riksdagsgrupp (1:a vice ordförande) 23.06.2016 -