Markus Lohi Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011–

Namn: Lohi, Markus
Telefon: 09 432 3093
E-post: markus.lohi@riksdagen.fi
Yrke / titel: juridisk direktör, juris kandidat
Valkrets: Lapplands valkrets 20.04.2011–
Riksdagsuppdrag: Riksrätten (medlem) 01.01.2016–31.12.2019
Tidigare riksdagsuppdrag: Kanslikommissionen (medlem) 23.06.2015–16.04.2019
Finansutskottet (ersättare) 03.05.2011–29.06.2011
Förvaltningsutskottet (medlem) 03.05.2011–21.04.2015, (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 03.05.2011–29.06.2011
Grundlagsutskottet (medlem) 30.06.2011–21.04.2015, (medlem) 09.06.2015–16.04.2019
Ekonomiutskottet (ersättare) 30.06.2011–21.04.2015, (medlem) 09.06.2015–16.04.2019
Kommunikationsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Framtidsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Utrikesutskottet (ersättare) 09.06.2015–16.04.2019
Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (ersättare) 30.06.2011–06.09.2011
Finlands delegation i Arktiska parlamentarikerkonferensen (medlem) 20.06.2018–16.04.2019
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 20.04.2011 –
Uppdrag i riksdagsgruppen: Centerns riksdagsgrupp (2:a vice ordförande) 02.06.2015–