Markus Lohi

Markus Lohi

Nuvarande riksdagsledamot

Centerns riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   20.04.2011–

Telefon:
09 432 3093
E-post:
markus.lohi(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
juridisk direktör, juris kandidat
Valkrets:
Lapplands valkrets 20.04.2011–
Riksdagsuppdrag:
Talmanskonferensen (medlem) 12.06.2020–
Grundlagsutskottet (ersättare) 11.06.2020–
Utrikesutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Finansutskottet (medlem) 18.06.2019–
Skattedelegationen (adjungerad medlem) 06.09.2019–
Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Förvaltningsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 11.06.2020–, (Ordförande) 12.06.2020–
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 18.06.2019–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 18.06.2019–
Forum för internationella frågor (medlem) 12.06.2020–
Ledamotsassistent:
Karoliina Kariluoma,
Telefon: 050 434 3886
E-post: karoliina.kariluoma(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster