Markus Lohi Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011 -

Namn: Lohi, Markus
Telefon: 09 432 3093
E-post: markus.lohi@riksdagen.fi
Yrke / titel: juridisk direktör, juris kandidat
Valkrets: Lapplands valkrets 20.04.2011 -
Riksdagsuppdrag: Kanslikommissionen (medlem) 23.06.2015 -
Grundlagsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Utrikesutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Ekonomiutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Riksrätten (medlem) 01.01.2016 - 31.12.2019
Finlands delegation i Arktiska parlamentarikerkonferensen (medlem) 20.06.2018 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Finansutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 29.06.2011
Förvaltningsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015, (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Grundlagsutskottet (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015
Ekonomiutskottet (ersättare) 30.06.2011 - 21.04.2015
Kommunikationsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Framtidsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (ersättare) 30.06.2011 - 06.09.2011
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 20.04.2011 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Centerns riksdagsgrupp (2:a vice ordförande) 02.06.2015 -