Anne Louhelainen Blå riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  20.04.2011 - 12.06.2017, 13.06.2017 -

Namn: Louhelainen, Anne
Telefon: 09 432 3096
E-post: anne.louhelainen@riksdagen.fi
Webbplats: www.annelouhelainen.net
Yrke / titel: arbetshandledare i datakommunikationsinstallationer och felreparationer, studentmerkonom
Valkrets: Tavastlands valkrets 20.04.2011 -
Riksdagsuppdrag: Kanslikommissionen (medlem) 05.05.2015 -
Stora utskottet (medlem) 03.05.2011 - , (Vice ordförande) 09.06.2015 - 11.05.2017
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 06.09.2017 -
Finlands delegation i Europarådet (ersättare) 09.06.2015 -
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 09.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Lagutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 21.04.2015
Framtidsutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 21.04.2015
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 19.11.2014 - 21.04.2015
Stora utskottets arbetsdelegation (medlem) 05.05.2015 - 15.09.2017, (Vice ordförande) 05.05.2015 - 11.05.2017
Försvarsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Finansutskottet (ersättare) 30.06.2017 - 05.09.2017
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 10.06.2011 - 21.04.2015, (ersättare) 09.06.2015 - 08.02.2018
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 26.11.2014 - 08.06.2015
Riksdagsgrupp: Blå riksdagsgruppen 13.06.2017 -
Tidigare riksdagsgrupper: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 20.04.2011 - 12.06.2017