Eeva-Maria Maijala Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011–

Namn: Maijala, Eeva-Maria
Telefon: 09 432 3098
E-post: eeva-maria.maijala@riksdagen.fi
Webbplats: www.eeva-mariamaijala.fi
Yrke / titel: vicehäradshövding, agrolog
Valkrets: Lapplands valkrets 20.04.2011–
Riksdagsuppdrag: Lagutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Kommunikationsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Kulturutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Miljöutskottet (medlem) 09.06.2015–
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 09.06.2015–
Riksrätten (medlem) 01.01.2016–31.12.2019
Riksdagsbibliotekets styrelse (medlem) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Finansutskottet (ersättare) 03.05.2011–29.06.2011
Förvaltningsutskottet (medlem) 03.05.2011–29.06.2011, (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Framtidsutskottet (medlem) 03.05.2011–29.06.2011, (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Kommunikationsutskottet (ersättare) 30.06.2011–05.11.2013
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 30.06.2011–08.06.2015
Miljöutskottet (medlem) 30.06.2011–21.04.2015
Framtidsutskottets delegation Grön tillväxt (medlem) 28.03.2012–06.03.2015
Lagutskottet (ersättare) 06.11.2013–21.04.2015
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 10.06.2011–29.06.2011, (medlem) 30.06.2011–21.04.2015
Riksdagsgrupp: Centerns riksdagsgrupp 20.04.2011 –