Pirkko Mattila Blå riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  20.04.2011–

Namn: Mattila, Pirkko
Telefon: 09 432 3102
E-post: pirkko.mattila@riksdagen.fi
Webbplats: www.pirkkomattila.fi
Yrke / titel: filosofie magister, sjukskötare (YHS)
Valkrets: Uleåborgs valkrets 20.04.2011–
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 21.06.2012–21.04.2015, (medlem) 09.06.2015–24.08.2016
Förvaltningsutskottet (medlem) 03.05.2011–21.04.2015, (Ordförande) 21.06.2012–21.04.2015, (Ordförande) 09.06.2015–24.08.2016
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 03.05.2011–21.04.2015, (ersättare) 09.06.2015–24.08.2016
Stora utskottet (ersättare) 05.05.2015–24.08.2016
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Framtidsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Finlands delegation i Europarådet (medlem) 10.06.2011–21.04.2015
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 30.06.2011–25.11.2014
Styrelsen för Utrikespolitiska institutet (medlem) 01.01.2012–31.12.2016
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (medlem) 09.06.2015–10.11.2015
Forum för internationella frågor (medlem) 21.06.2012–21.04.2015, (medlem) 09.06.2015–24.08.2016
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (Vice ordförande) 29.06.2015–22.09.2016
Riksdagsgrupp: Blå riksdagsgruppen 13.06.2017 –
Tidigare riksdagsgrupper: Sannfinländarnas riksdagsgrupp 20.04.2011–12.06.2017
Regeringsmedlemskap
Minister: social- och hälsovårdsminister (Sipilä) 25.08.2016–