Jari Myllykoski Vänsterförbundets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot  20.04.2011 -

Namn: Myllykoski, Jari
Telefon: 09 432 3119
E-post: jari.myllykoski@riksdagen.fi
Webbplats: www.jarimyllykoski.com
Yrke / titel: avtalssekreterare
Valkrets: Satakunta valkrets 20.04.2011 -
Riksdagsuppdrag: Kommunikationsutskottet (medlem) 15.06.2017 -
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 30.06.2011 -
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (ersättare) 23.02.2018 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Kanslikommissionen (ersättare) 05.05.2015 - 12.09.2017
Ekonomiutskottet (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 08.06.2015 - 14.06.2017
Riksdagsgrupp: Vänsterförbundets riksdagsgrupp 20.04.2011 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Vänsterförbundets riksdagsgrupp (2:a vice ordförande) 21.04.2011 - 03.02.2013
Vänsterförbundets riksdagsgrupp kommitté (medlem) 25.08.2011 - 03.02.2013

 Senaste riksdagsärenden 2015-

KK 484/2018 vp
Kirjallinen kysymys työsopimuslain muutoksen vaikutuksesta laittomista irtisanomisista määräytyviin korvauksiin ja luottamusmiesten asemaan
TAA 353/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 2 ja kantatien 43 liittymän turvallisuuden parantamiseen Harjavallassa (500 000 euroa)
TAA 355/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 2 Haistilan liittymän parantamiseen (1 300 000 euroa)
TAA 354/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Pori—Parkano—Haapamäki-radan käyttöönoton ja kaasuveturikokeilun jatkoselvitykseen (1 000 000 euroa)
TAA 356/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä laajan negatiivisen työmarkkinatilanteen takia työttömiksi joutuvien henkilöiden kokonaistilanteen hallitsemiseen (2 000 000 euroa)
KK 330/2018 vp
Kirjallinen kysymys ratamaksun määräytymisestä
KK 325/2018 vp
Kirjallinen kysymys ratamaksun määräytymisestä
LA 28/2018 vp
Lakialoite laeiksi luottotietolain 18 ja 20 §:n ja ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n ja 11 luvun 1 §:n muuttamisesta
TPA 1/2018 vp
Toimenpidealoite selvityksen tekemisestä suunnitellun Pori—Parkano—Haapamäki-raideyhteyden kustannusvaikutuksista tuleviin ratahankkeisiin
KK 633/2017 vp
Kirjallinen kysymys työttömyysvakuutusmaksun perimisestä työeläkkeellä olevan palkasta

 Senaste anföranden

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.