Anna Kontula

Anna Kontula

Nuvarande riksdagsledamot

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   20.04.2011–

Telefon:
09 432 3043
E-post:
anna.kontula(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
doktor i samhällsvetenskaper, forskare
Valkrets:
Birkalands valkrets 20.04.2011–
Riksdagsuppdrag:
Talmanskonferensen (medlem) 18.06.2019–
Grundlagsutskottet (medlem) 02.05.2019–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (Ordförande) 18.06.2019–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 18.06.2019–
Forum för internationella frågor (medlem) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Taneli Hämäläinen,
Telefon: 09 432 4043, 050 574 1357
E-post: taneli.hamalainen(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster