Jukka Gustafsson Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  21.03.1987 -

Namn: Gustafsson, Jukka
Telefon: 09 432 3038
E-post: jukka.gustafsson@riksdagen.fi
Webbplats: www.jukkagustafsson.net
Yrke / titel: magister i samhällsvetenskaper, rektor
Valkrets: Birkalands valkrets 24.03.1999 -
Tidigare valkrets: Tavastehus läns norra valkrets 21.03.1987 - 23.03.1999
Riksdagsuppdrag: Stora utskottet (medlem) 05.05.2015 -
Kulturutskottet (medlem) 04.06.2013 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 07.05.2003 - 02.05.2007, (medlem) 03.05.2011 - 22.06.2011
Kulturutskottet (medlem) 09.04.1987 - 18.03.2003, (Vice ordförande) 05.04.1995 - 18.03.2003, (ersättare) 02.04.2003 - 20.03.2007
Ekonomiutskottet (ersättare) 09.04.1987 - 18.09.1990
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 11.04.1991 - 23.03.1995
Miljöutskottet (ersättare) 11.04.1991 - 23.03.1995
Framtidsutskottet (ersättare) 29.10.1993 - 23.03.1995, (medlem) 27.02.1996 - 23.03.1999
Stora utskottet (ersättare) 05.04.1995 - 23.03.1999, (medlem) 29.04.2003 - 23.09.2005, (Ordförande) 03.04.2007 - 02.05.2007, (medlem) 04.06.2013 - 21.04.2015
Finansutskottet (ersättare) 07.04.1999 - 28.04.2003, (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kultur- och vetenskapsdelegationen (Ordförande) 08.04.2003 - 05.05.2003
Social- och arbetsdelegationen (adjungerad medlem) 08.04.2003 - 05.05.2003
Bostads- och miljödelegationen (adjungerad medlem) 08.04.2003 - 05.05.2003
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 29.04.2003 - 22.06.2011, (Ordförande) 07.05.2003 - 20.03.2007, (Vice ordförande) 03.04.2007 - 19.04.2010, (Ordförande) 03.05.2011 - 22.06.2011
Justeringsmännen (medlem) 07.04.1987 - 08.02.1988
Elektorerna (ersättare) 09.04.1991 - 23.03.1995
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 31.05.2013 - 12.06.2014
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 03.10.2014 - 08.06.2015
Forum för internationella frågor (medlem) 21.04.2006 - 20.03.2007, (medlem) 03.05.2011 - 22.06.2011
Riksdagsgrupp: Socialdemokratiska riksdagsgruppen 21.03.1987 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Socialdemokratiska riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 22.04.2003 - 21.03.2007
Socialdemokratiska riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 22.03.2007 - 01.02.2010
Socialdemokratiska riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 02.02.2010 - 21.06.2011
Socialdemokratiska riksdagsgruppen arbetsutskottet (medlem) 02.02.2010 - 21.06.2011
Regeringsmedlemskap
Minister: undervisningsminister (Katainen) 22.06.2011 - 23.05.2013